אתיקה בארגונים

"ועשית הטוב והישר בעיני ה' למען ייטב לך" דברים ו' י"ח

המילה אתיקה Ethisc מקורה במילה היוונית Ethos שפירושה אופי.

כלומר, אתיקה מתייחסת למידות הטובות, לערכי המוסר ולהתנהגות הראויה שעל האדם לבחור בה.

המושג אתיקה עסקית או אתיקה ארגונית טומן בחובו כללי התנהגות ייחודים הכוללים את חברי הקבוצה המקצועית שעליה דנים.

אתיקה דנה בכללי המותר והאסור במסגרת תפקידו של האדם וקבוצה חברתית מקצועית.

הקוד האתי אינו משמש תחליף לחוק, אלא נוסף עליו ומאפשר מענה לשאלות עליהן החוק אינו עונה.

אם נדמה את החבר בקהילה המקצועית לנווט המנווט את ספינתו, הרי שתפקידיו של הקוד האתי הם לשמש כמגדלור המונע מנווט האוניה לעלות על שרטון, ובכך למנוע פגיעה אנושה באוניה, ולשמש כמצפן המנחה את הנווט בדרכו אל היעד.

היעדים אותם ממלא הקוד האתי הם מגוונים: הגדרת החובות של חברי הארגון כלפי מקבלי השירות או המוצר אותם הם מספקים; עמידה בדרישות הקהילה המקצועית אליה הם שייכים; עמידה בדרישות המשפט; הצלחה בניהול הסיכונים והסיכויים בטווח קצר ובטווח ארוך, בפעילות כחברים בקהילה המקצועית.

ניתן לחלק את תהליך ההטמעה האפקטיבי של קוד אתי מקצועי לארבעה חלקים:

* פיתוח קוד אתי.
* השיטות להטמעתו.
* אכיפתו
* תחזוקה של התנהגות בהתאם לו.

בתהליך נתמקד בהיבט הפסיכולוגי – מעשי של הקוד האתי ככלי ממשי בעבור ציבור המנהלים והעובדים, על מנת שיאמצו התנהגות אחראית ומוסרית בחברה, ויקדמו את הארגון לגדילה וצמיחה.

ונדון בסוגיות אתיות בארגון ופתרונן.