ליווי מנהלים

הניסיון הוא לא מה שקורה לאדם, אלא מה שהאדם מסוגל לעשות ביחס למה שקורה לו" (אלדוס הקסלי)

כל מנהל מהווה חוליה משמעותית בתפקוד הארגוני. על כן, שאיפה מרכזית בכל ארגון היא לפתח וללוות את המנהלים בשלבים וצמתים קריטיים לאורך הקריירה.

באנגרמה אנו מלווים את המנהלים תוך כדי איפיון, אבחון וניתוח הסיטואציה בהווה, על מנת לגבש ולהתאים את כלי הניהול לאופי הפעילות ולאישיות היחודית של כל מנהל.

במהלך התהליך נכיר לעומק את אישיותו, את ערכיו האישיים, את חסמי ההצלחה ונבחן יחד כיצד יותאמו למערכת הארגונית ויביאו להצלחה בכל הרמות.

כל זאת תוך כדי שילוב כלים פרקטיים מעולם הניהול, אשר יסיעו למנהל לקרוא במדויק את מפת הצרכים המשתנים ולתת מענה ממוקד ואפקטיבי לסביבתו.