תהליכי פיתוח צוות – Team Development

"פגישה של אנשים היא כמו מפגש של חומרים כימיים: אם קיימת תגובה כולם משתנים" (קארל יונג)

ערוצי תקשורת, שפה ושיח מקדם בין חברי הצוות השונים מהווים אבן יסוד בהצלחתו של ארגון.

מחקרים רבים עסקו בקשר שבין תחושת השייכות והמחוברות של הפרט אל הצוות ואל הארגון לבין רמת התוצאות וההישגים הארגוניים.

פיתוח צוות באנגרמה מתמקד בכמה היבטים:

מיקוד במשימה שמוטלת על הצוות (Task oriented)

מיקוד יחסים הבינאישים בין חברי הצוות (Interpersonally oriented)

שילוב בין אנשים למשימה.

תהליך פיתוח צוותים באנגרמה מתמקד בשלושה שלבים עיקריים:

אבחון: כיצד הצוות מתפקד?

התערבות: מה ניתן לעשות ואיך על מנת לשפר את רמת תפקוד הצוות הנוכחית?

הערכה: ניתוח השלכות התהליך, כיצד מה שנעשה אכן שיפר את רמת תפקוד הצוות.

הסדנאות מועברות בצורה חוויתית ומגבשת.