באנגרמה אנו מפתחים ממשקים דיגיטליים היברידיים לליווי תכנים פרונטליים הנרכשים בקורסי הכשרה שונים ברמות שונות של הארגון לצורך מעבר תפקיד או דרגה.

הממשק מהווה כלי מלווה את תכני הקורס על מנת לאפשר הכרות מעמיקה יותר עם התפיסה הארגונית, חשיפה, העשרה והעמקה של מודלים ותיאוריות עדכניים ורלוונטיים לתכנית ההכשרה, כמו כן, הממשק הדיגיטלי מאפשר לחזור על תכני הקורס, לתרגל ולהטמיע אותם בכל זמן ובכל מקום, גם כשהקורס מסתיים והלומד רוצה לעשות שימוש בכלים שרכש.

הממשק יכול להשתלב בשגרת יומו של הלומד ולהיות רלוונטי עבורו כשצריך.