באנגרמה אנו מפתחים משקיעים מאמצים רבים בפיתוח והכשרות עובדים בשלבי התפתחות שונים כולל הסמכות במתכונת דיגיטלית מלאה או היברידית.

מתוך הבנה שהכשרה והסמכה אפקטיבית של עובד/ מנהל בארגון משפיעה על יכולתו לחולל שינוי יעיל ולהשפיע לטובה.

ההכשרות מכילות התייחסות למימדים רבים בהתאם לתפיסה הארגונית וההתמחות המקצועית ולוקחת תמיד בחשבון עבודה רב מימדית במישורים המשימתי, התרבותי, האנושי, הטכנולוגי והעסקי.

תכנית ההכשרות משלבת יחידות לימוד ממוקדות, בסופן ניתן להיבחן ולהימדד, לעקוב אחרי התקדמות הלומד במעבר משלב לשלב ובסוף התהליך אף להנפיק תעודה רלוונטית.