ניהול ופיתוח הדרכה בארגונים

מנהל או מפתח הדרכה ומשאבי אנוש מהווים את ליבתו של כל ארגון המעוניין לפתח את ההון האנושי.

מנהלים אלו הינם שותפים, מובילים ומתווי דרך הלכה למעשה של תהליכים, מהלכים, אסטרטגיות ופיתוח עובדים.

בנוסף, מנהלי הדרכה ומשאבי אנוש מחויבים לקרוא במדויק ובזמן אמת את הנעשה בארגון וסביבתו, לתת מענה למציאות הדינאמית, תוך זיהוי ומיפוי הצרכים הארגוניים זאת על מנת לתת כלים ופתרונות לביצוע הדרכות משמעותיות לשיפור ביצועי האנוש בארגונים.

תוכנית זו משלבת ידע תיאורטי בשילוב שיטות עדכניות וארגז כלים יישומי המקנים יתרון בהכרת כלי הניהול של כל מנהל/מפתח הדרכה ומשאבי אנוש. תכני הקורס נבחרו בקפידה, על מנת לאפשר מיקוד בנושאים ובתחומי העבודה הרלוונטיים של הסטודנטים.

לפיכך, התוכנית מכילה את הנושאים המתקדמים ביותר בתחום זה. במקביל, אנו דואגים לשפר ולעדכן את התכנים לפי דרישה על בסיס יום-יומי.

מטרות הקורס:

הקניית רקע תיאורטי, מודלים וכלים בניהול משאבי אנוש והדרכה.

חשיפה להיבטים ארגוניים התנהגותיים וניהוליים בארגון וסביבתו.

יצירת מסגרת מאפשרת למידת עמיתים על בסיס סוגיות ודילמות העולות מן השטח.

קהל היעד:

לעוסקים בתחום פיתוח הדרכה, ייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש או המתעדים להיכנס לעולם זה.