קורס הכשרה בייעוץ ארגוני

הייעוץ הארגוני הינו פרקטיקה הניתנת ליישום במספר אפיקים תעסוקתיים: האפיק הפנים ארגוני, האפיק העצמאי וכידע רלוונטי לעיסוקים שונים.

עבודתו של היועץ הארגוני מקיפה ממשקי עבודה שונים: מנהל- עובדים, עמיתים, צוותים ויחידות ארגוניות. על כן, פרקטיקה זו רלוונטית לכל העוסקים בתחומי ניהול, חינוך, יחסי אנוש, מנחי קבוצות, מאמנים ועוד.

ובפרט למעוניינים לעסוק בתחום זה כקריירה.

במהלך הקורס יוקנו ללומדים כלים יישומיים לביצוע אבחון, התערבות ובחינת תוצאות.

בשלב האבחון יילמדו כלים איכותניים וכמותיים לבחינת פערים בין המציאות הרצויה למציאות בפועל, ויושם דגש על השאיפה לצמצמם פערים אלו באמצעות תהליך היעוץ.

כמו כן, ירכשו הלומדים כלים לאבחון דפוסי ניהול, אופן קבלת החלטות, יחסי גומלין ועוד.

בשלב ההתערבות ירכשו הלומדים ידע וכלים לבניית תכניות יישומיות ללווי הנועצים וביצוע התערבות ממעלה ראשונה ושנייה.

בשלב בחינת התוצאות יוקנו כלים לבחינת האפקטיביות של תהליך הייעוץ.

מבין נושאי הקורס:

מבוא והיכרות עם מקצוע הייעוץ, קווים לדמותו של ארגון, בניית מסגרת יעוץ, אבחון ארגוני, הראיון ככלי אבחוני, שיטות אבחון כמותיות, חזון, ערכים יעדים ומדדים, כלים למתן וקבלת משוב אפקטיבי, ניהול שינוי בארגונים, גיבוש זהות יעוצית ייחודית, הגדרת תפקידים וניתוח עיסוקים, מודלים לבניית תכנית פעולה והכוונה לתוצאות, ניהול משברים, אתיקה מקצועית בייעוץ ארגוני, סיום תהליך הייעוץ ועוד.

* עבודה מעשית – (פרקטיקום) העבודה המעשית הינה חלק מרכזי בתכנית ההכשרה. העבודה המעשית תתבצע בארגונים שונים בהנחיה אישית וקבוצתית של מנחה הקורס.

בתום הלימודים והשלמת חובות הקורס, תוענק תעודת יועץ ארגוני מטעם חברת אנגרמה אימון והדרכה.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים?