קורס הכשרה בהנחיית קבוצות

לימודי התעודה של קורס הנחיית קבוצות יסייעו לך לשפר את מיומנויות העמידה מול קהל, פרזנטציה, הובלה ותקשורת בינאישית אפקטיבית.

הקורס מתאים למעוניינים לחזק מיומנויות אלו מבחינה מקצועית ואישית.

מתודת העבודה הקבוצתית הינה כלי עבודה משמעותי הרלוונטי לתחומי עיסוק רבים. ההבנה כי ביכולתה של קבוצה להעצים, לחזק ולייצר תהליכי למידה מכוננים ואפקטיביים מדגישה את הצורך של אנשים רבים להעמיק ולהתמקצע בתחום.

בקורס ישוכללו מיומנויות ההנחיה. יוקנה ידע לזיהוי שלבי התגבשות הקבוצה ומינופם לצורך מטרה מוגדרת. חשיפה למודלים יישומיים בהנחיה לעבודה אפקטיבית עם קבוצה. התוויית דרך ליצירת תשתית מתאימה להובלת תהליכי צמיחה, שינוי ופיתוח ערוצי תקשורת בקבוצה ממקום אחר.

בקורס נעסוק בפיתוח סגנון הנחיה אישי ייחודי המותאם לאישיותו של הייחודית של המנחה.

הנחיית קבוצות הינה דרך לעבודה עם משתתפי קבוצה על משימותיה המשלבת הן את המרחב האישי והן את הבין אישי, ומובילה ללמידה אישית וקבוצתית. גישת הלמידה בקורס מבוססת על החיבור בין התוכן והתהליך המתקיימים במרחב הקבוצתי ומדגישה את הכוחות של התהליך ככלי מקדם למידה.

מבין נושאי הקורס:

מהי קבוצה?, תפקידים בקבוצה, אנרגיות בקבוצה, מודלים לשלבי התהוות הקבוצה, זיהוי ופיתוח מיומנויות וסגנונות הנחיה, תקשורת בינאישית אפקטיבית, הקשבה פעילה, טיפול בהתנגדויות וקונפליקטים, מתן וקבלת משוב והערכה כמתנה ולא כאמצעי ענישה, שונות ודילמות בחיי הקבוצה, כלים להעברת פרזנטציה אפקטיבית, מודל לפיתוח ויצירת סינרגיה בקבוצה, מודל לבניית סדנה, פרקטיקום פנימי וחיצוני.

* הקורס כולל פרקטיקום – התנסות בהנחייה בקבוצה.

* בתום הקורס יקבלו המשתתפים תעודת מנחי קבוצות מטעם בית הספר אנגרמה אימון והדרכה.

* הקורס בן 120 ש"א.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים?